Infrastructuur

HET PAND

Het gebouw werd opgetrokken in villa-kantoorstijl. Speciale aandacht werd besteed aan de groenomgeving en aan ruime parkeergelegenheid. Ieder kantoor is voorzien van airconditioning, zonnewering en buitenscreens. Tevens beschikken alle kantoren over een kantelvenster. De vereiste brand- en iefstalbeveiliging, kitchinette en sanitair op elke verdieping en heeft een bemande receptie waar de ingebruiknemers gebruik van kunnen maken tijdens de kantooruren. Een afzonderlijke pand wordt als ontmoetingsplaats en/of vergaderruimte beschikbaar gesteld voor alle ingebruiknemers/huurder. Deze ontmoetingsplaats kan ook gereserveerd worden voor recepties, middagmalen, seminaries, tentoonstellingen, infodagen.... Het gebouw beschikt over vergaderzalen welke gereserveerd kunnen worden per dag, halve dag, voor de avond of tijdens het weekend. Drankautomaten worden voorzien in het gebouw. Betaling van de dranken gebeurt door middel van een penning. Penningen kunnen per veelvoud van 10 stuks gekocht worden aan de receptie van het gebouw en worden maandelijks in de factuur verrekend. 

ONTMOETINGSRUIMTE

Sfeervolle locatie in hoevestijl, ontmoetingsruimte, eetmalen, ...zomerterras +-20 personen.

TECHNOLOGIE

Elk kantoor is voorzien van de nodige stopcontacten voor telefoon, internet, & electriciteit.

De ingebruiknemer kan gebruik maken van de telecom- en internetaansluitingen en infrastructuur.

Een of meerdere telefoonnummers evenals adsl verbinding kunnen ter beschikking gesteld worden.

De huur van de telefoonlijnen, ADSLverbinding en de communicaties worden hem door Ternat Office Center aangerekend.

De telefoonnummers welke door Ternat Office Center ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Ternat Office Center en kunnen in geen enkel geval overgedragen worden.

INGEBRUIKNEMINGSMODALITEIT

Kantoren worden gemeubeld ter beschikking gesteld. Deze zijn standaard voorzien van een design schrijftafel (1.60cm op 1.60cm), een ladenblok een kantoorstoel, een bezoekers-stoel en een rolluikkast met 4 legplanken.

Het ingebruiknemingscontract is niet gebonden aan de duurtijd van een handelshuur van 3-6- 9. Het wordt aangegaan voor een minimum periode van 3 maanden en wordt volgens overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Tevens kunt u al dan niet gebruik maken van onze diensten. Deze worden in een verdere rubriek omschreven.